Praktische Ondersteuning

Over ANDERS

coaching en bemiddeling


Anders Coaching en Bemiddeling is een praktijk die zich richt op systemisch werk.

Praktische Ondersteuning

Ik ben van mening dat kennis en ervaring moet gedeeld worden.

 

Door de complexe problematiek van mijn kind, valt hij vaak tussen meerdere banken in waardoor ik verscheidene malen de boodschap kreeg dat de kennis die professioals hadden niet voldoende was om mijn kind verder op weg te helpen.

Hierdoor heb ik inmiddels veel zelf uitgezocht waardoor ik veel kennis heb vergaard en veel bekwame professionals heb ontmoet. Al deze info deel ik als onafhankelijk deskundige graag met jou.

 

Door goede uitwisseling kan voorkomen worden dat ouders het wiel telkens opnieuw zelf uit moeten vinden. Wanneer professionals open staan voor good practice zal dit de zorg en het aanbod versterken.

 

Zie je soms het bos door de bomen niet meer of slaag je er niet in een systeem te bedenken hoe je dit alles onder controle kan houden?

Ik kan je helpen want ik heb een systeem uitgewerkt dat heel tijdbesparend werkt.

 

Voel je je tijdens vergaderingen niet mondig genoeg om je eigen behoeftes op tafel te leggen en de belangen van je kind te verdedigen?

Ik wil gerust met jou deze vergadering voorbereiden en indien gewenst kan ik met je mee gaan als een vertrouwenspersoon om je ondersteunen in dit proces.

In de loop van de jaren werkte het heel heilzaam voor mij als ik een vertrouwenspersoon mee nam naar zo'n bijeenkomst waardoor ik dicht bij mijzelf kon blijven en mijn eigen behoeftes kon decteren ipv in de rol van hulpverlener van mijn eigen kind te kruipen.

 

Je kan het anders ouderschap vergelijken met topsport.

Ineens wordt er van je verwacht dat je verschillende rollen tegelijkertijd invult en dit alles wordt omvat in 1 woord: MANTELZORGER

 

Je zal de volgende FUNCTIECRITERIA hoogswaarschijnlijk herkennen.

Ik heb in al deze domeinen tools gevonden en bedacht waardoor alles wat draagbaarder wordt en er meer tijd overblijft om onze eigen behoeftes als ouders in te vullen waardoor we als een betere versie van onszelf in het leven kunnen staan van onze kinderen.

 

 

VERPLEEGKUNDIGE

      Je zorgt ervoor dat je kind zijn medicatie op tijd inneemt.

 

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

      Je zorgt ervoor dat heel de resem aan paperassen in orde wordt gebracht en ook blijft.

 

PLANNER

      Je waakt erover dat dokterscontroles tijdig worden uitgevoerd en je maakt overzichten van         de reeds uitgevoerde onderzoeken.

      Je maakt dagschema’s op.

 

PERSONAL ASSISTENT

       Je bereidt doktersbezoeken voor door tijdslijnen te maken en verslagen door te sturen van

       reeds uitgevoerde operaties, onderzoeken en testen alvorens je effectief op doktersbezoek

       gaat, zodat de desbetreffende dokter een duidelijk beeld heeft van je kind en je bereidt je          kind voor op dit onderzoek met begeleiding van picto’s en schema’s.

 

SOCIAAL ASSISTENT

      Je zoekt uit op welke hulpmiddelen je kind recht heeft.

      Vervolgens start je je zoektocht naar de juiste formulieren en adressen om de aanvraag in

      te dienen.

      Dan heb je 3 maanden geduld alvorens een antwoord te verwachten.

 

PSYCHOLOOG/PEDAGOOG

      Je zoekt naar alternatieven als je merkt dat de aangeboden hulp niet voldoende is. Hiervoor       schuim je internet af en contacteer je hulpverleners en experten.

      Je vangt crisismomenten mee op en helpt de emoties van je kind te reguleren.

 

TEAMLEADER

      Je bent de teamleader voor de verschillende mensen die met jouw kind werken, zodat het  

      allemaal op elkaar afgestemd is en alles duidelijk voor jouw kind blijft.

      Vb: Zorgen voor uniformiteit in picto’s en werkschema’s.

      Vb: Zorgen voor communicatie tussen de verschillende instanties

 

 ADVOCAAT

Je verdedigt je kind met een duidelijke argumentatie als hulpverlening/ dokters beslissingen willen nemen waar je kind en jij als ouder het voordeel niet van inzien.

 

BEMIDDELAAR

Je bemiddelt tussen brussen.

Je bemiddelt tussen de verschillende hulpverleners.

 

VERTALER/ TOLK

      Je vertaalt de noden van je kind naar de hulpverleners/ school en het netwerk.

      Je vertaalt het gedrag van je kind door de achterliggende behoeftes te verduidelijken.

      Indien nodig beheers je zelfs de Vlaamse gebarentaal.

 

ANIMATOR

      Je zorgt voor leuke en aangepaste activiteiten om de verveling niet te laten toeslaan

 

STUDENT

Je bent bereid om je op regelmatige basis bij te scholen.

Je volgt maandelijkse Vlaamse gebarentaal op maat van je kind.

 

Je bent als het ware CEO van het bedrijf van je kind.

Ook in dit proces wil ik er voor je zijn want doordat ik voor de geboorte van mijn bijzonder kind medezaakvoerder was van een middelgroot bedrijf kan ik mijn expertise die ik in deze periode heb opgedaan goed gaan toepassen in het proces van het anders ouderschap. 

 

 

 

 

Over ANDERS

coaching en bemiddeling


Anders Coaching en Bemiddeling is een praktijk die zich richt op de kracht van verbinding tussen ouders en kinderen.

CONTACTEER ME

Muntelbeekstraat 21A

3500   Hasselt

0495 33 93 93