Familiale Bemiddeling

Over ANDERS

coaching en bemiddeling


Anders Coaching en Bemiddeling is een praktijk die zich richt op systemisch werk.

Over ANDERS

coaching en bemiddeling


Anders Coaching en Bemiddeling is een praktijk die zich richt op de kracht van verbinding tussen ouders en kinderen.

CONTACTEER ME

Muntelbeekstraat 21A

3500   Hasselt

0495 33 93 93

Soms loopt het leven anders dan verwacht en scheiden de wegen van het partnerschap.

Je komt dan terecht in een periode van chaos, doordat er onduidelijkheid heerst over de toekomst, wat heel wat onrust met zich mee brengt en hierdoor vaak ook gepaard gaat met heel wat emoties.


Als erkend familiaal bemiddelaar wil ik jullie op dat moment heel graag bijstaan, door jullie een veilig kader aan te bieden, om het gesprek samen aan te gaan met de bedoeling om de onrust en onduidelijkheden helder te krijgen waardoor er ruimte gecreëerd kan worden om tot afspraken te komen.


Ik ondersteun jullie in het reflecteren over jezelf, na te denken over jullie behoeften die jullie in de relatie hadden en de pijn die dit veroorzaakt heeft in de relatie. Dit is ook nodig om te komen tot dialoog, elkaar écht horen en hierdoor te komen tot gedragen oplossingen. 

Ik zal gaandeweg jullie informeren en met meerzijdige partijdigheid begeleiden in jullie gesprekken waardoor iedere partij zich gehoord voelt.

Ik kijk erop toe dat de gemaakte afspraken voldoen aan de juridische voorschriften, waaraan wettelijk moet voldaan worden.

Deze afspraken zullen bijdragen tot de nodige duidelijkheid en de daarbij horende rust in jullie toekomst. 


Indien jullie kinderen hebben, zal ik vanop de zijlijn toekijken, zodoende dat er een ouderschapsplan op maat (afgestemd op de specifieke noden van jullie kinderen) en conform het vooropgestelde juridische kader, tot stand komt.

Ik zal jullie begeleiden om beslissingen, die door jullie beiden gedragen worden, op papier te zetten waardoor jullie kind(eren) alle ruimte krijgen om zich vrij te kunnen bewegen tussen beide ouders.


De nieuwe dynamiek die een scheiding met zich mee brengt zorgt er ook voor dat jullie je weg dienen te vinden om te stoppen als partners en door te gaan als ouders.

Als jullie hierin slagen dan kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen tot een vrije en gelukkige volwassenen en opgroeien tot de beste versie van ZICHZELF.

Door de nieuwe verbinding als ouders wordt er vervolgens een ruimte gecreëerd om elkaar erkenning te geven in jullie rol als ouder van jullie kinderen. 

Door de rust en veiligheid die gaande weg gecreëerd wordt, door het begrip en het vertrouwen en door de kansen om gehoord en erkend te worden , wordt er ruimte vrij gemaakt om jullie als individu verder te ontplooien.

Deze ruimte brengt ook met zich mee dat jullie, ondanks jullie omstandigheden, ruimte krijgen om een nieuw leven op te bouwen.