Systemische organisatie coaching


Teams zijn net mensen.

Toch vergeten we zo snel dat een team als geheel andere eigenschappen heeft dan de mensen die er deel van uit maken en die het team vormen.

Het is ook logisch dat we dat snel vergeten, want de mensen in het team zijn zichtbaar, maar het geheel dat team

(of organisatie) heet is niet direct zichtbaar.

Teams als entiteit hebben zo hun eigen neigingen én hun eigen behoeftes.


Het systemisch perspectief voegt iets wezenlijks toe aan al die bedrijfskundige perspectieven die je al kent: het vertelt je wat er aan leiderschap nodig is.